• Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)

  Milyen esetekben nem a földhivatalhoz kell beadni a kérelmet? 

  A műemléki védettség alatt álló, valamint a honvédelmi és katonai célú ingatlanoknál a Honvédelmi Minisztérium Központi Ellenőrzési és Hatósági Hivatal, illetve a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal az illetékes.

  A kisajátítással kapcsolatos telekalakítások eddigi szabályait a módosítás nem érintő, az ott szereplő építésügyi hatóság továbbra is az önkormányzati építésügyi hatóság.

  Ki készíthet telekalakítási dokumentációt? 

  A rendelet egyértelmű, a geodéziai tervezési szakterületen építészeti-műszaki tervezési jogosultsággal és ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező földmérő. GD-T és GD-Tkorl jogosultság kell a minőségtanúsítónak a munka készítőjének elengedi a földmérési jogosultságot. A geodéziai tervezői jogosultságokról a hiteles nyilvántartás a Magyar Mérnöki Kamara honlapján található.

  Ebben nem szerepelnek a tagságukat felfüggesztik, a jogosultságukat szüneteltetik, azok – április 1-til a befizetésig – akik a tagdíjat március 31.-ig nem fizetik be. Gazdasági társaságok esetében a cég alkalmazottja vagy tagja lehet a tervező, egyéni vállalkozóknál vagy a vállalkozó, vagy általa határozatlan időre foglalkoztatott személy. Az ingatlanrendezői  R 6. §  40/2002 Korm. r 3. §  178/2008. Korm. rendelet 7. § (1) 4 A rendeletben az „egyéb (nem telekalakítási) építésügyi hatósági ügyekben első fokon eljáró építésügyi hatóság” elnevezés szerepel, az egyszerűség kedvéért ezt „önkormányzati építésügyi hatóságnak” nevezem a továbbiakban.

  Nem készíthetnek telekalakítási dokumentációt a körzeti és a megyei földhivatal dolgozói az illetékességi területükön.

  A tervezőnek a munkarészen fel kell tüntetnie ingatlanrendezői engedély számát, szakképesítését, értesítési címét (lakcím, székhely, telephely), valamint a tervezői névjegyzékben szereplő nyilvántartási számát .

  A földhivatalnál ki bírálja el a telekalakítási kérelmet? 

  Még nem jelent meg a szükséges jogszabály, csak annyi biztos hogy a foglalkoztatási feltételeit külön jogszabály állapítja meg.

  Mennyibe kerül az eljárás? 

  Nem illeték, hanem szolgáltatási díj, a földhivatalnál befizetve. 12 000,- Ft/érintett ingatlan + eljárásonként 3 000,- Ft illeték.

  Milyen típusú eljárások vannak, mi ezekben a közös? 

  A rendelet két típust különböztet meg, telekalakítási engedélyezési eljárás és egyesített telekalakítási eljárás . Földmérői szempontból ez azonban 3 fajta eljárás, mivel a telekalakítási engedélyezési eljárás indulhat már záradékolt vázrajz alapján is. Lehet egy hagyományos, (F2-szerinti ) csak záradékoltatás.

  Minden esetben a 3. melléklet szerintő munkarészeket kell elkészíteni. Ezekből kiemelném a telekalakítási helyszínrajzot. A telekalakítási helyszínrajz adatait nem tartalmazza közvetlenül a vázrajz [csak az a) b) és részben a g) pontban levőket], és ez nem a földhivatalnak, hanem az önkormányzati építésügyi hatóságnak készül. A beépítettség százalékának számításakor nem minden esetben a földhivatali nyilvántartásban szereplő épületekből kell kiindulni, figyelembe kell venni a nem engedélyköteles bontásokat és építéseket is, további a jogszabályban előírt egyéb építményeket . A helyszínrajz elkészítéséhez szükséges jogerős építési engedéllyel rendelkezi épületek helyszínrajzát a tulajdonos is a földmérő rendelkezésére bocsájthatja, vagy az önkormányzati építésügyi hatóságok is adhatnak adatot, bár ezeknek a hozzáállása már most is láthatóan nagyon különbözi lesz.

  A 3. melléklet 2. pontjának értelmezése felhasznált hiteles adatok megjelölése – még nem megoldott. A földhivatalnak minden esetben legalább az önkormányzati építésügyi hatóságot szakhatóságként be kell vonnia az eljárásba. A szakhatóságok a telekalakítási dokumentáció hiteles másolatát kapják meg , tehát nem a földmérőnek kell előzetesen megállapítani a szakhatóságok számát és annyival több példányt készítenie.

  Ha az érintett ingatlanokon telekalakítási tilalom van feljegyezve, akkor a kérelmet, és a vázrajz záradékolását el kell utasítani.

  A telekalakítási kérelmet formanyomtatványon kell beadni.

  Az ügyintézési határidő 

  Alapesetben 22 munkanap. Az ügyintézési határidőbe nem számít bele a hiánypótlás és a szakhatósági eljárás időtartama (10 munkanap). Mind az eljárás, mind a szakhatósági eljárás időtartama egyszer meghosszabbítható 22, illetve 10 munkanappal.

  Ezenkívül az ingatlan-nyilvántartási törvény lehetőséget ad 30-nál több telek, illetve jogosult esetén 3 hónapos22 ügyintézési határidőre.

  A telekalakítási engedély egy évig , az előzetes szakhatósági állásfoglalás 6 hónapig érvényes.

  Mivel az ingatlan-nyilvántartási átvezetés csak jogerős telekalakítási határozat25 alapján történhet meg, így ennek bekövetkezését – 15 napos fellebbezési határidő leteltét – ki kell várni, vagy minden érdekeltnek le kell mondania a fellebbezési jogáról.

  Telekalakítási engedélyezési eljárás előzetesen záradékolt vázrajzzal 

  Ez gyakorlatilag megfelel a jelenlegi módszernek, azaz előbb a vázrajz záradékolása történik meg külön eljárásként, azután kérelmezik a telekalakítást – ennek keretében a földhivatal megkeresi a szakhatóságokat -, majd az ingatlan-nyilvántartási átvezetés következik külön eljárásként. Az ügyintézési határidő így háromszor 22 munkanap, szakhatósági eljárás 10 munkanap, és a hiánypótlások ideje. A telekalakítási engedélyezési eljárásnál a jogszabály nem egyértelmű, mivel a 3. mellékletben szereplő munkarészeket már a megelőzi záradékolási eljárásban megkapta a földhivatal, és az a térképtárban megtalálható, a kérelmen kívül csak a záradékolt vázrajz és terület-kimutatás, valamint a telekalakítási helyszínrajz szükséges.

  Ha egy régebben záradékolt vázrajzot újrazáradékolva nyújtanak be telekalakítási kérelemhez, akkor el kell készíteni hozzá utólag a telekalakítási helyszínrajzot.

  Itt még lehetőség van előzetes szakhatósági állásfoglalás kérésére is. A kérelmet az önkormányzati építésügyi hatósághoz kell benyújtani. Ehhez a földhivatal által záradékolt vázrajz és terület-kimutatás szükséges, de valószínűleg kérni fogják az önkormányzati építésügyi hatóságok a telekalakítási helyszínrajzot is. Az előzetes szakhatósági állásfoglalási eljárás határideje 10 munkanap, a díja tekintetében még nem alakult ki egységes értelmezés (10 000 vagy 2 200 forint). A teljes eljárás sorrendje záradékolás, előzetes szakhatósági állásfoglalás kérés, telekalakítási eljárás, ingatlan-nyilvántartási átvezetés, mind külön eljárásban.

  Telekalakítási engedélyezési eljárás vázrajz záradékolással 

  Ebben az esetben a vázrajz záradékolása és a telekalakítás engedélyezés egy eljárásban valósul meg. Egyszerre kell beadni a záradékoláshoz és a telekalakítási engedélyhez szükséges valamennyi iratot. A telekalakítási engedély, és a záradékolt vázrajz birtokában – figyelemmel az 1 éves hatályra – a későbbiekben önálló eljárásként kérheti az ingatlan-nyilvántartási átvezetés. Mivel a telekalakítási kérelmet benyújthatja a tulajdonos által írásban meghatalmazott is, célszerű ilyen esetben a földmérőnek eljárnia. A záradékoláshoz kapcsolódó hiánypótlást így a földmérő kapja meg.

  Az ügyintézési határidő

  A  telekalakítási engedélyezésben a záradékolással együtt 30 munkanap, szakhatósági eljárás 10 munkanap, és a hiánypótlások ideje. A 30 munkanapos határidőn belül a vázrajz vizsgálata 10 munkanapot28 vehet igénybe, ezután a földhivatal beszerzi a szakhatósági állásfoglalást. Az eljárás lezárása után új eljárás indulhat az ingatlan-nyilvántartási átvezetés érdekében 22 munkanapos határidővel.

  Egyesített telekalakítási eljárás 

  A telekalakítási engedélyezési eljárás vázrajz záradékolással eljárás kibővítése egy újabb eljárással, az ingatlan-nyilvántartási átvezetéssel. Egyszerre kell beadni mindhárom eljáráshoz szükséges iratokat. Ezért már a beadás előtt a záradékolásra leadott vázrajzot alá kell íratni valamennyi érdekelttel. Az ingatlan-nyilvántartási kérelmet az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, vagy a bejegyzés folytán jogosulttá váló személy nyújthatja be.

  Az ügyintézési határidő 

  a telekalakítási engedélyezésben a záradékolással együtt 30 munkanap, szakhatósági eljárás 10 munkanap, és a hiánypótlások ideje. A telekalakítási határozat jogerőre emelkedését követi napon történik meg az ingatlan-nyilvántartási eljárás – határidő 22 munkanap – megindítása, és a széljegyzés.

Parcella Geodéziai és Méréstechnikai Kft.
  2100 Gödöllő, Rómer Flóris u. 9.
  +36 30 9 34 35 36
  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

  47° 34' 57.4787"
          19° 22' 18.54514"

  EOV: 674 400, 248 800"